FONDO SABBIA - grunt krzemowy | Luigi Decori

FONDO SABBIA - grunt krzemowy

SKU: PG140

FONDO SABBIA to wysokiej klasy preparat gruntujący, produkowany na bazie wyselekcjonowanych po­li­me­rów, zawierający w swym składzie mączki kwar­cowe.

Zawartość kruszywa w wyrobie poprawia przyczep­ność oraz zmniejsza poślizg podczas nakładania powłok wykończeniowych – głównie podczas aplikacji mas szpa­chlo­wych o wyso­kiej lepkości, takich jak: betony ar­chi­tek­tonicz­ne, trawertyny czy farby strukturalne.

Preparat głęboko penetruje podłoże powodując jego wzmocnienie jednocześnie pozwalając na swobodne od­dy­chanie ścian. Stosowanie preparatu gruntującego przed nakładaniem szlachetnych tynków dekoracyjnych ogranicza:

  • możliwość przenoszenia zanieczyszczeń z warstw podkładowych do tynku,
  • możliwość powstawania plam na powierzchni, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygo­to­wa­nia podłoża lub jego właściwości.

FONDO SABBIA jest produktem bezwonnym, przyjaznym dla człowieka i środowiska.

 

 

  • Preparat gruntujący FONDO SABBIA przeznaczony jest do przygoto­wa­nia podłoży przed nakładaniem powłok dekoracyjnych w postaci tynków rustykalnych, mas lub tynków imitujących beton, trawer­tyn itp. Jest preparatem gruntującym przeznaczonym na stare i nowe podłoża. Można go stosować na podło­żach mineralnych, takich jak: beton, tynki gipsowe, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, jak również na starych powłokach malarskich dobrze związanych z podłożem oraz płytach drewnopo­dob­nych zabezpieczonych przed działaniem wilgoci.

    FONDO SABBIA przeznaczony jest do stosowa­nia wewnątrz i na zewnątrz budynków.

21,00 złCena
Waga